Plan pracy Poradni Rodzinnej

 

 

W przypadku pojawienia się dodatkowych ofert oraz zajęć dni realizoawnych usług mogą ulec zmianie. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 

56 46 305 60

butterfly