Placówka socjalizacyjna przy ulicy Stachury

"DLA CZŁOWIEKA PODOBNIE JAK DLA PTAKA

ŚWIAT MA WIELE MIEJSC GDZIE MOŻNA ODPOCZĄĆ

ALE GNIAZDO TYLKO JEDNO"

                                          Oliver Wencel Holmes

 

 

              Placówka opiekuńczo-wychowawcza funkcjonuje na grudziądzkim osiedlu Tarpno przy ul. Stachury w bloku należącym do MPGN w Grudziądzu. Jest to placówka całodobowa, działająca na bazie systemu rodzinkowego, w której przebywa 12 dzieci, dziewczynki i chłopcy w wieku od 2,5 roku do czasu usamodzielnienia.

               Staramy się zaspakajać potrzeby emocjonalne, edukacyjne, duchowe, materialne,
a także społeczne poprzez nawiązywanie dobrych relacji z sąsiadami i mieszkańcami osiedla. Zapewniamy dzieciom całodobową opiekę, wychowanie, pomoc edukacyjną w warunkach zbliżonych do normalnego domu rodzinnego. Dzieci mogą realizować swoje zainteresowania w dziedzinach: sportu, muzyki, zajęciach plastycznych, kulinarnych oraz w indywidualnych zainteresowaniach hobbystycznych.

             W celu rozwoju intelektualnego i edukacyjnego dzieci, organizujemy różnego rodzaju imprezy integracyjne np. urodziny dzieci, komunie św., a nawet śluby, wycieczki krajoznawcze, festyny osiedlowe. Dzieci biorą również udział w konkursach plastycznych, fotograficznych, poetyckich itp. Dzieci są pod stałą opieką Dyrektora, specjalistów i innych pracowników z CPDiPR takich jak: pedagodzy, psycholodzy, pracownicy socjalni, którzy w każdej chwili służą swoją radą i pomocą w rozwiązywaniu bardzo trudnych dla dzieci sytuacji.

 

 

butterfly