Placówka Socjalizacyjna przy ulicy Kochanowskiego

Placówka Socjalizacyjna przy ul. Kochanowskiego 11-13 powstała w lutym 2008 roku. Może zapewnić całodobową opiekę i tym samym namiastkę domu rodzinnego dla trzydzieściorga dzieci, w wieku od 10 lat do czasu usamodzielnienia się, całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej. W placówce funkcjonują dwie grupy wychowawcze, w każdej może przebywać po 15 dzieci. Pokoje są trzy osobowe, po pięć na każdą grupę. Opiekę nad nimi sprawuje wykwalifikowana kadra wychowawców, natomiast całą placówką  kieruje Dyrektor przy pomocy wychowawcy koordynatora. Osobami, które dodatkowo wspierają dzieci oraz pracę wychowawców są pedagog, psycholog oraz pracownik socjalny. Wszystkie te osoby pozostają ze sobą oraz z dziećmi w stałym kontakcie, podejmując różne czynności dla ich dobra oraz w celu współpracy z ich rodzinami. Praca wychowawców i specjalistów skierowana jest na zaspokojenia niezbędnych potrzeb dzieci, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych oraz poprzez umożliwienie prawidłowego przebiegu socjalizacji przygotowanie dzieci do samodzielnego, dorosłego życia. W razie takiej potrzeby placówka zapewnia również oddziaływania terapeutyczne i specjalistyczne zgodnie z potrzebami dzieci. Równolegle odbywa się  praca z rodzinami wychowanków, gdyż pomoc i wsparcie rodziców w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowych oraz powrót dziecka do rodziny naturalnej jest jednym z priorytetowych działań CPDiPR.

Placówka jest nowocześnie wyposażona, co pozwala na organizowanie typowych zajęć dnia codziennego, takich jak zajęcia porządkowe i higieniczne, ale także wielu atrakcyjnych zajęć dodatkowych, rozwijających zainteresowania i zdolności dzieci. Każda grupa posiada własną kuchnię i salon. Kuchnie zaopatrzone są w niezbędne przedmioty i sprzęt, gdzie dzieci z pomocą wychowawców chętnie włączają się w przygotowanie niektórych posiłków i ulubionych deserów. W salonie wszyscy chętnie oddają się długim rozmowom, oglądają programy telewizyjne i grają w gry planszowe.

Na terenie placówki znajduje się sala komputerowa, plastyczna, a także siłownia. Tam dzieci po zakończonej nauce, w czasie wolnym, pod okiem wychowawców, rozwijają swe talenty oraz miło spędzają czas, zgodnie ze swoimi preferencjami.

 W placówce jest także pokój przeznaczony do pracy specjalistów, gdzie często miejsce mają rozmowy z dziećmi i rodzicami, oraz tzw. pokój adopcyjny, w którym kandydaci na rodziny adopcyjne mają szansę na nawiązanie z dziećmi więzi emocjonalnych w czasie wspólnego zamieszkania.

butterfly