Dyrekcja CPDiPR

 

 

Dyrektor Centrum Pomocy Dziecku

i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu

Zastępca Dyrektora Centrum Pomocy Dziecku

i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu 

mgr Maria Janowska mgr Ewa Ludwicka
tel: 56 642 67 79  

 

 

 

 

 

butterfly