Dajemy dzieciom siłę! – prawa dzieci w procedurach prawnych

Z wielką przyjemnością informujemy iż Grudziadzkie Towarzystwo Pomocy Dziecku i Rodzinie HOMINI wspólpracujące z CPDiPR ropoczyna realizację projektu Dajemy dzieciom siłę! – prawa dzieci w procedurach prawnych.

Jest to projekt realizowany w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, finansowanego z Funduszy EOG, których operatorem w Polsce jest Fundacja im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży.

Projekt realizuje Fundacja Dzieci Niczyje we współpracy z The Government Agency for Child Protection (Islandia), Stowarzyszeniem dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie, Grudziądzkie Towarzystwem Pomocy Dziecku i Rodzinie „Homini” oraz Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki
Projekt skierowany jest do dzieci i adresuje problem ich uczestnictwa w procedurach prawnych. Jego celem jest zwiększenie u dzieci biorących udział w procesie karnym i cywilnym wiedzy nt. przysługujących im praw, przygotowanie ich do udziału w przesłuchaniu i wysłuchaniu oraz zagwarantowanie im przyjaznego wymiaru sprawiedliwości. Projekt zakłada przeprowadzenie diagnozy realizacji prawa dzieci do bycia wysłuchanym (badania sądowe, ekspertyza prawna, wywiady) a następnie na bazie ustaleń badawczych, z zaangażowaniem dzieci (dyskusje grupowe)- opracowanie standardów, materiałów edukacyjnych, kampanii społecznych i organizację szkoleń. Zakłada także przygotowanie dzieci do składania zeznań w procesie karnym poprzez opracowanie, z udziałem dzieci, materiałów edukacyjnych, scenariuszy zajęć, organizację spotkań i szkoleń dla profesjonalistów. Projekt angażuje profesjonalistów (seminaria, kampanie), partnerów krajowych (konsultacje, promocja, badania) i zagranicznych (seminarium, wizyta).

butterfly